H'ART Museum Amsterdam

H’ART Museum Amsterdam

Inspirerend H'ART Museum

De start van het statige gebouw aan de Amstel, nu H’ART Museum, begon in 1683 met het ontwerp door stadsbouwmeester Hans Jansz. Van Petersom. Een 102 meter lange gevel vormde het ‘Diaconie Oude Vrouwen Huys’, een tehuis voor ‘oude besjes’. Achter dezelfde gevel toont H’ART Museum vandaag de dag inspirerende, wisselende tentoonstellingen met internationale allure. Samen met haar nieuwe partners: Centre Pompidou, British Museum en het Smithsonian American Art Museum. Deze zomer opent de eerste tentoonstelling in samenwerking met Centre Pompidou over Wassily Kandinsky.

Dagelijks geopend van 10:00-17:00

 

Inspiring H'ART Museum

The stately building on the Amstel, now H’ART Museum, began in 1683 with the design by city architect Hans Jansz. Van Petersom. A 102 meter long facade formed the ‘Diaconie Oude Vrouwen Huys’, a home for ‘old women’. Behind the same facade, H’ART Museum today shows inspiring, changing exhibitions with international allure. Together with its new partners: Center Pompidou, British Museum and the Smithsonian American Art Museum. This summer the first exhibition in collaboration with Center Pompidou will open, featuring Wassily Kandinsky.

Daily opened from 10:00 AM – 17.00 PM