Hermitage Amsterdam

Hermitage Amsterdam

Vijf eeuwen tulpen in 100 soorten

Vijf eeuwen tulpen in 100 soorten is een tentoonstelling van maar liefst 100 kuipen met 100 soorten tulpen achter het museum (ingang via Nieuwe Keizersgracht 1 – toegankelijk op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur). Hermitage Amsterdam is de gastheer van deze expositie die wordt aangeboden door Tulp Festival Amsterdam samen met Van den Hoek Dutch Flowering Bulbs. Naast ultramoderne hybriden vindt u wilde tulpen die hun oorsprong vinden aan de voet van het Himalayagebergte. De import van enkele van deze wilde tulpen in de 16e eeuw heeft de basis gelegd van onze moderne tulpenindustrie. Hier wordt de unieke kans geboden om in één keer 100 soorten tulpen te kunnen vergelijken.

Onze eigen tulp ‘Hermitage’ verwelkomt u bij aankomst langs de Amstel.

Five centuries of tulips in 100 varieties

Five centuries of tulips in 100 varieties is a special exhibition behind the Hermitage museum of 100 tubs with 100 varieties of tulips (entrance via Nieuwe Keizersgracht 1 – open workdays 08.00 – 18.00)  Hermitage Amsterdam hosts this exhibition which is presented by Tulp Festival Amsterdam and Van den Hoek Dutch Flowering Bulbs. You’ll see unique modern hybrids side by side with original wild tulips that found their habitat in the foothills of the Himalaya. On the import of some of these original wild tulips in the 16th century the Dutch tulip industry was founded. This gives the visitor a unique opportunity to experience 100 varieties of tulips in one view.

Our own tulip ‘Hermitage’ welcomes you upon arrival along the river Amstel.