Huis Willet - Holthuysen

Huis Willet-Holthuysen

Huis Willet-Holthuysen

Het dubbele herenhuis aan de Herengracht Huis Willet-Holthuysen  heeft veel kamers met historische interieurs. Er zijn salons in Neo-Lodewijk XVI-stijl en de tuin is ontworpen als symmetrische Franse stijltuin. Het huis ontleent zijn naam aan het echtpaar dat hier eind 19e eeuw woonde: Abraham Willet en Louisa Holthuysen. Zij schonken het aan de stad Amsterdam met de bedoeling er een museum van te maken.

Barokke tuin
De vroeg achttiende-eeuwse tuinontwerpen van de Franse architect Daniël Marot hebben als inspiratiebron gediend voor de huidige tuin. De sierlijke symmetrische patronen en gesnoeide hagen en bomen verwijzen naar de barokke tuinen voor grachtenhuizen en buitenplaatsen. Vandaag de dag is het een van de weinige formele tuinen in de Amsterdamse binnenstad.

Historische tulpen
Hier staan enkele, dubbele en geveerde tulpen, effen, gevlamde en gestreepte tulpen, enkele, dubbele en trosnarcissen, oranje en gele keizerskronen, blauwe druifjes en hyacinten. De bloeiperiode loopt van eind maart tot half mei. Maar dit jaar staan vooral de historische tulpen centraal: tulipa ‘Duc van Tol Red and Yellow’ (uit 1595) is te zien, tulipa ‘Rem’s Favourite’ (uit 1637), tulipa ‘Absalon” (uit 1780), tulipa acuminata (uit1813) en tulipa alba regalis (uit 1895). De laatste twee tulpen dateren uit de tijd van het echtpaar Willet-Holthuysen.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 10- 17 uur,
zaterdag en zondag van 11 -17 uur.
Gesloten 27 april.

House Willet-Holthuysen

The double mansion on Herengracht House Willet-Holthuysen has many rooms with historic interiors. There are salons in Neo-Louis XVI style and the garden is designed as a symmetrical French style garden. The house takes its name from the couple who lived here at the end of the 19th century: Abraham Willet and Louisa Holthuysen. After the couple’s death in 1895, they donated the house and collection to the city Amsterdam, with the intention that it would become a museum.

Baroque garden
The early eighteenth-century garden designs of the French architect Daniël Marot have served as a source of inspiration for the current garden. The graceful symmetrical patterns and trimmed hedges and trees refer to the baroque gardens of canal houses and country estates. Today it is one of the few formal gardens in the center of Amsterdam.

Historic tulips
Here are single, double and feathered tulips, plain, flamed and striped tulips, single, double and spray daffodils, orange and yellow imperial crowns, grape hyacinths and hyacinths. The
flowering period runs from late March to mid-May. But this year especially the historic tulips central: tulipa ‘Duc van Tol Red and Yellow’ (from 1595) is on display, tulipa ‘Rem’s Favorite’ (from 1637),
tulipa ‘Absalon’ (from 1780), tulipa acuminata (from 1813) and tulipa alba regalis (from 1895). The last
two tulips date from the time of the couple Willet-Holthuysen.

Opening hours
Monday to Friday from 10 am to 5 pm,
Saturday and Sunday from 11 am. to 5 pm
Closed April 27.