Eye Filmmuseum

Eye Filmmuseum

Hollandse tulpen uit de collectie van Eye Filmmuseum

Eye Filmmuseum opent de wereld van film. Achter de schermen, in de zalen, op scholen, bij de tentoonstellingen, online of in de buitenlucht: wij doen er alles aan om film bij je binnen te laten komen. Van bezoeker tot onderzoeker, van basisschoolleerling tot kunstkenner: film opent je ogen, film raakt je. Film zet aan tot actie, tot nadenken. We bewaren en restaureren films om ook in de toekomst nieuwe perspectieven op cinema te kunnen delen. Ga mee op deze oneindige ontdekkingstocht en verlies ook je hart aan film.

Eye Filmmuseum laat je meer zien. Al 75 jaar, waarvan inmiddels ruim tien jaar onlosmakelijk verbonden met ’t  IJ.

In Eye kun je genieten van bijzondere programma’s in vier state-of-the-art filmzalen en je verbazen over wat er allemaal gebeurt op het snijvlak van film en beeldende kunst. Ook kun je interactief aan de slag met de filmgeschiedenis in het 360°-Panorama, waar honderden filmfragmenten oproepbaar zijn.

Eye wordt geroemd om de manier waarop het de filmgeschiedenis en hedendaagse ontwikkelingen over het voetlicht brengt – van de allervroegste bioscoopjournalen en stille films tot experimentele kunst, van klassieke Hollywoodfilms en weerbarstige avant-gardefilm tot wereldcinema.

Het filmpaleis aan het IJ herbergt maar liefst een kleine zestigduizend films en verschillende bijzondere collecties van filmapparaten, affiches, en stills. Ook zijn er archieven te vinden van filmmakers en historische figuren uit de film- en bioscoopcultuur.

Daarnaast is Eye volop actief op het gebied van de filmconservering en -restauratie, waarvan Hollandse tulpen en klompen een voorbeeld is. De uit twee korte filmfragmenten samengestelde film ‘Hollandse tulpen’ is in de tulpenmaand april hier te zien. De film bestaat uit twee korte fragmenten. Het eerste fragment – Hollandse tulpen – toont mannen en vrouwen aan het werk op de bloembollenvelden. De film is gemaakt voor een Nederlands publiek en promoot het geven van bloemen als cadeau.

Hollandse tulpen is waarschijnlijk vervaardigd door de Nederlandse tak van Pathé Frères, de Kinematograaf Pathé Frères. Dat is te zien aan de manier waarop kleur is aangebracht op de film, door middel van stencilling: een techniek die typerend is voor Pathé en niet door andere Nederlandse bedrijven werd gebruikt. Het tweede fragment laat spelende kinderen op het eiland Marken zien, de kinderen dragen traditionele kostuums.

Beide onderwerpen – bloembollenvelden en Nederlandse klederdrachten – waren populair bij een buitenlands publiek. Ze passen in het clichébeeld van Nederland.

Dutch tulips from the collection van Eye Filmmuseum

Eye Filmmuseum opens the world of film. Behind the scenes, in the halls, at schools, at the exhibitions, online or in the open air: we do everything we can to let film enter you. From visitor to researcher, from primary school student to art connoisseur: film opens your eyes, film touches you. Film encourages action, reflection. We preserve and restore films to share new perspectives on cinema in the future. Join us on this never-ending journey of discovery and also lose your heart to film.

In Eye you can enjoy special programs in four state-of-the-art cinemas and be amazed at what is happening at the intersection of film and visual art. You can also interact with film history in the 360° Panorama, where hundreds of film fragments can be recalled.

Eye is renowned for the way it showcases film history and contemporary developments – from the very early newsreels and silent films to experimental art, from classic Hollywood films and unruly avant-garde film to world cinema.

The film palace on the IJ houses no fewer than sixty thousand films and various special collections of film equipment, posters and stills. There are also archives of filmmakers and historical figures from film and cinema culture.

Eye preserves, restores and presents films of all sorts. The film ‘Hollandse tulpen’ is a special example in this tulip month April. ‘Hollandse tulpen en klompen’ (Dutch tulips and clogs) consists of two short fragments. The first fragment – Hollandse tulpen – shows men and women working on the tulip fields. The film is made for a Dutch audience and promotes the custom of giving flowers as a present.

The production company was probably the Kinematograaf Pathé Frères, the Dutch subsidiary of Pathé. The reason for attributing the film to Pathé is the way the colour has been added to the film. The stencilling technique is typical for Pathé and not used by any other company in the Netherlands. The second fragment shows children’s play at the Island of Marken. The children wear the traditional costumes of their hometown. Pictures with subjects were quite popular among foreign audiences. They fit well into the exotic cliché of Holland which consists of farmers and fishermen walking around in traditional costumes and wooden shoes (klompen), growing flowers or making cheese.