Hermitage Amsterdam

Hermitage Amsterdam

Hermitage and Dutch Masters tulips

The start of the stately building on the Amstel River, now The Hermitage Amsterdam, began in 1683 with the design by city architect Hans Jansz. Van Petersom. A 102-meter facade formed the “Diaconie Oude Vrouwen Huys,” a home for “old berries”. Today, behind the same facade, The Hermitage Amsterdam displays inspiring, changing exhibitions with international allure. The character of the building rich in history and special stories is reflected in the art collections on display.

Amstel in front of Hermitage Amsterdam
The Hermitage Amsterdam is proud of its own two varieties of tulips. Since the tulip was introduced to the Netherlands in 1594, tulips have been an inseparable part of celebrating spring. Along the classicist facade, the ‘Hermitage’ tulip in large bowls forms a beautiful spring glow along the Amstel River. With its full red color and orange top, spring is celebrated here with a Dutch edge.


Hermitage Amsterdam

The second type of tulip is in the museum’s indoor garden: an oasis of tranquility and spring flowers. Here the tulips the “Dutch Masters” are at the center of the row of tubs with different-colored flowers. Just as Rembrandt van Rijn (1606-1669) works form the centerpieces of the 17th-century painters in the current Rembrandt and His Contemporaries exhibition. The Dutch Master, a yellow with purple serrated edge colored tulip, is surrounded by the symmetrical red with soft yellow flamed ‘Spryng Break,’ the ‘Spryng Tide’ with long petals and a deep reddish-pink color and the yellow-pink flamed ‘Spryng Sunrise.’ With crocuses and daffodils growing and blooming among the old trees, the old courtyard is a true ode to spring.

Daily opened from 10:00 AM – 17.00 PM

 

 

Hermitage en Hollandse Meesters tulpen

De start van het statige gebouw aan de Amstel, nu De Hermitage Amsterdam, begon in 1683 met het ontwerp door stadsbouwmeester Hans Jansz. Van Petersom. Een 102 meter lange gevel vormde het ‘Diaconie Oude Vrouwen Huys’, een tehuis voor ‘oude besjes’. Achter dezelfde gevel toont De Hermitage Amsterdam vandaag de dag inspirerende, wisselende tentoonstellingen met internationale allure. Het karakter van het pand dat rijk is aan historie en bijzondere verhalen, wordt weerspiegeld in de getoonde kunstcollecties.

Amstel voor Hermitage Amsterdam
De Hermitage Amsterdam is trots op haar eigen twee soorten tulpen. Sinds in 1594 de tulp geïntroduceerd is in Nederland maken tulpen een onlosmakelijk deel uit van het vieren van het voorjaar. Langs de classicistische gevel vormt de ‘Hermitage’ tulp in grote schalen een prachtige voorjaarsgloed aan de Amstel. Met zijn volle rode kleur en oranje bovenkant wordt de lente hier met een Hollands randje gevierd.

Hermitage Amsterdam
De tweede soort tulp bevindt zich in de binnentuin van het museum: een oase van rust en voorjaarsbloemen. Hier vormen de tulpen de ‘Hollandse Meesters’ het middelpunt van de rij kuipen met verschillende kleuren bloemen. Net als Rembrandt van Rijn (1606-1669) het middelpunt vormt van de 17e-eeuwse schilders in de huidige Rembrandt en tijdgenoten tentoonstelling. De Hollandse Meester, een gele met paarse kartelrand gekleurde tulp, wordt omringd door de symmetrische rood met zachtgeel gevlamde ‘Spryng Break’, de ‘Spryng Tide’ met lange bloembladen en een diep roodroze kleur en de geelroze gevlamde ‘Spryng Sunrise’. Met krokussen en narcissen die tussen de oude bomen groeien en bloeien, vormt de oude binnenplaats een ode aan de lente.

Dagelijks geopend van 10:00-17:00