NEMO Science Museum

NEMO Science Museum

Stap in de wereld van experimenten

In het opvallende gebouw aan de oude VOC-haven in het centrum van Amsterdam ontdek je de wetenschap. Bij NEMO Science Museum stap je in een wereld van experimenten voor jong en oud. Hier vind je zelf uit hoe wetenschap werkt en hoe bijzonder de alledaagse dingen om je heen eigenlijk zijn. In vijf verdiepingen vol experimenten, demonstraties en workshops kom je er achter hoe zwaartekracht werkt en waarom een trui soms knettert. Maar je ziet in het NEMO ook hoe wetenschap ons dagelijks leven beïnvloed: vind uit hoe bruggen werken, hoe we water drinkbaar maken en hoe bliksem ontstaat. Buiten bij NEMO komt in april de natuur tot leven met fel gekleurde tulpen.

Bij de entree van het museum staan kuipen met de stevige gele ‘Yellow Flight’, dubbele oranje gevlamde ‘Orange Princess’, dubbele ‘Red Princess’, paarse gefranjerde ‘Purple Chrystal’, roze gevlamde ‘Pretty Princess’ en witte ‘White Liberstar’.

Step into a world of experiments

Discover science in the striking building on the old VOC harbor in the centre of Amsterdam. At NEMO Science Museum you step into a world of experiments for young and old. Here you will find out for yourself how science works and how special the everyday things around you actually are. In five floors full of experiments, demonstrations and workshops, you will find out how gravity works and why a sweater sometimes crackles. In NEMO you can also see how science influences our daily lives: find out how bridges work, how we make water drinkable and how lightning is created. Outside at NEMO, nature comes to life with brightly coloured tulips in April.

At the entrance of the museum there are tubs with the solid yellow ‘Yellow Flight’, double orange flamed ‘Orange Princess’, double ‘Red Princess’, purple fringed ‘Purple Chrystal’, pink flamed ‘Pretty Princess’ and white ‘White Liberstar’.