City Council West and New West

City Council West

Squares with multi coloured tulip blends

City Council West (Stadsdeel West) presents specially designed combination of tulips at several squares. Each square has its own colour accent. Admire the tulips at Van Limburg Stirumplein, Frederik Hendrikplantsoen, Bellamyplein, Kwakersplein, Witte de Withplein, corner Admiraal de Ruyterweg and Willem de Zwijgerlaan and  Mercatorplein you will also find tulips at Erasmuspark.

 

Veelkleurig tulpenmengsel op pleinen

Stadsdeel West biedt passanten weer veelkleurige tulpen aan op de pleintjes. Elk plein heeft een eigen kleuraccent. Bewonder de tulpen op het Van Limburg Stirumplein, Frederik Hendrikplantsoen, Bellamyplein, Kwakersplein, Witte de Withplein, hoek Admiraal de Ruyterweg en Willem de Zwijgerlaan, Mercatorplein. Dit jaar bloeien ook in het Erasmuspark tulpen.